Брошура „Зошто Поглавјето 23 е клуч на пристапувањето кон ЕУ?“

Оваа информативна брошура за поглавјето 23 како составен дел од проектите активности има за цел да ги доближи европските демократски стандарди до граѓаните, да ги запознае граѓаните со обврските што произлегуваат од пристапниот процес за ова поглавје и да поттикне актиновст на граѓанскиот сектор.

Погледнете ја брошурата тука.

Comments are closed.