Втор мониторинг извештај за спроведување на Итните реформски приоритети

Втор мониторинг извештај на спроведувањето на итните реформски приоритети подготвен од членките на Мрежа 23, која дејствува во областите покриени со Поглавјето 23 од пристапувањето во ЕУ.

Погледнете го извештајот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.