Финален мониторинг извештај за Итните реформски приоритети

Финален преглед на спроведувањето на итните реформски приоритети подготвен од членките на Мрежа 23, која дејствува во областите покриени со Поглавјето 23 од пристапувањето во ЕУ.

Погледнете го извештајот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.