Инфографик за спроведувањето на Итните реформски приоритети

Инфографикот е составен врз основа на следењето на спроведувањето на Итните реформски приоритети на Мрежа 23.

Post by Naum Naum

Comments are closed.