Разводнување на фокусот – „прогледување низ прсти” или демократизација преку Политичкиот договор од јуни/јули

Систематскиот мониторинг на Мрежа 23 околу спроведувањето на Договорот од Пржино доведе до заклучок дека Договорот се спроведува бавно и селективно, со значителни задоцнувања, во многу поларизирана политичка клима. Начелата и целите на Договорот се занемарени, а фокусот е ставен на брза подготовка на предвремените парламентарни избори за датумот одреден во Договорот. Исто така, итните реформски приоритети, во 4 суштина, не се спроведени.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.