Преглед за западен Балкан

Ова е прв структуриран обид да се направи анализа на Извештаите за напредокот на земјите од Западен Балкан, базиран на хармонизирана методологија и уникатен пристап од страна на група граѓански организации. Во изминативе години недостигаше сеопфатна објективна анализа на извештаите на ЕУ за земјите од Западен Балкан.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.