Црна Гора: Рамката е тука, недостига сликата

Црна Гора ги започна преговорите за пристапување во ЕУ во 2012 година и беа отворени 20 поглавја, а две беа условно затворени. Во согласност со новиот пристап на ЕУ, најтешките поглавја, поврзани со владеењето на правото, беа отворени на почетокот на процесот и ќе бидат строго набљудувани до крајот на преговорите.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.