Албанија: Стабилен прогрес – Предизвици со кои се соочуваме

Европската комисија ѝ даде кандидатски статус на Албанија во јуни 2014 година, а Извештајот од 2015 е вториот во оваа фаза од интеграцијата во ЕУ. Овој извештај не дава „зелено светло“ за отпочнување на преговори за пристапување на земјата. Европската комисија адресира пет клучни приоритети: 1-воспоставување на професионална и деполитизирана администраицја; 2-подобрување на непристрасноста на судството; 3-зајакнување на борбата против организираниот криминал; 4-зајакнување на борбата против корупција; 5-зајакнување на заштитата на човековите права.

Целосната публикација погледнете ја тука.

Comments are closed.