Извештај за 2015 Косово – Пристап на „морковот“

Овој документ дава анализа на главните точки од Извештајот на Европската комисија за Косово за 2015 година. Се обидува да ги идентификува клучните предизвици акцентирани од ЕК и очекувањата на Комисијата од косовските власти.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.