Македонија: Замрзната препорака

Овој документ дава анализа на главните точки од Извештајот на Европската комисија за Македонија за 2015 година. Се обидува да ги идентификува клучните предизвици акцентирани од ЕК и очекувањата на Комисијата од македонските власти.

Првиот дел од анализата погледнете го тука.

Вториот дел од анализата погледнете го тука.

Прв дел

Втор дел

Post by Naum Naum

Comments are closed.