Македонија: Замрзната препорака

Овој документ дава анализа на главните точки од Извештајот на Европската комисија за Македонија за 2015 година. Се обидува да ги идентификува клучните предизвици акцентирани од ЕК и очекувањата на Комисијата од македонските власти.

Првиот дел од анализата погледнете го тука.

Вториот дел од анализата погледнете го тука.

Прв дел

Втор дел

Comments are closed.