Инфографик: Примена на принципот за правична застапеност

Инфографикот опфаќа дел од резултатите од спроведената анкета со 400 административни службеници. Севкупните резултати се прикажани на финалната студија “Живот и бројки: Примена на принципот за соодветна и правична застапенот и интеграција на работно место”.

Погледнете го тука.

Comments are closed.