Наоди од спроведено истражување во Македонија – Инфографик: Каков е системот на социјална заштита?

Инфографик за состојбата на системот за социјална заштита од спроведеното истражување во Македонија.

Инфографикот погледнете го тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.