Наоди од спроведено истражување во Македонија – Инфографик: Стратегии за справување на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита

Инфографик со стратегии за справување на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита од спроведеното истражување во Македонија.

Погледнете го инфографикот тука.

Comments are closed.