Право на еднаквост и слобода на движење на границите – искуства од давање правна помош

Оваа анализа е подготвена во рамките на проектот „Справување со препреките за излез – Ромите на македонските граници“ (“Combating barriers for exit: Macedonian Roma at the borders”), кој го спроведуваат Институтот за европска политика од Скопје и здружението на граѓани КХАМ од Делчево. Главната цел на проектот е придонес кон менување на јавниот дискурс втемелен на политиките и практиките, претставувајќи ги Ромите како закана за безвизниот режим во Македонија.

Comments are closed.