Западниот Балкан и неговата ЕУ интеграција во 2015: компаративен преглед [АНГ]

Овој документ претставува прв структурен обид за анализа на извештаите на ЕУ за прогресот направен од страна на земјите од Западен Балкан.

Погледнете го документот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.