Западниот Балкан и неговата ЕУ интеграција во 2015: компаративен преглед [АНГ]

Овој документ претставува прв структурен обид за анализа на извештаите на ЕУ за прогресот направен од страна на земјите од Западен Балкан.

Comments are closed.