JuDGMeNT: Тематски извештај за прекугранична судска соработка

Тематски извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ Судска соработка во слободен пристап до информации, спроведување прекугранично извршување и прекугранична постапка во стечај, преземања и спојувања.

Comments are closed.