Тематски извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ од ЈИЕ2020

Тематски извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ од ЈИЕ2020.

Извештајот погледнете го тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.