Ромите на македонските граници – основна студија

Оваа анализа е подготвена во рамките на проектот „Справување со препреките за излез – Ромите на македонските граници“(“Combating barriers for exit: Macedonian Roma at the borders”), кој го спроведуваат Институтот за европска политика од Скопје и здружението на граѓани КХАМ од Делчево. Главната цел на проектот е придонес кон менување на јавниот дискурс втемелен на политиките и практиките, претставувајќи ги Ромите како закана за безвизниот режим во Македонија. Проектот истражува како процесот на визната либерализација придонесе кон развој и спроведување политики кои го ограничуваат слободното движење на Ромите во случајот со Македонија.

Comments are closed.