Статус на имплементација на Итни реформски приоритети – мај 2017

Статус на имплементација и реализација на Итните реформски приоритети во мај 2017 година.

Comments are closed.