Целосни резултати од дебатната анкета „Граѓаните прашуваат: како и зошто во ЕУ?“

Резултати од дебатна анкета за придобивките и предизвиците од евентуалното членство на Македонија во ЕУ.

Дебатната анкета (Deliberative Polling®) е уникатна форма на политички консултации која ги комбинира техниките на испитување на јавното мислење и јавната расправа. Таа цели да претстави како би изгледало јавното мислење на одредена тема, доколку граѓаните би имале можност повеќе да се запознаат со темата. Дебатната анкета ги прикажува преференците и мислењата на граѓаните и пред и по детално запознавање со темата.

Comments are closed.