Reforming from the Bench, Marking Offside – (In)effectiveness of the EU Benchmarking Mechanism in the Western Balkans

Целта на оваа компаративна анализа е да ги нагласи и спореди клучните напредоци во однос со избраните бенчмаркови во шесте земји од Западен Балкан, истовремено дискутирајќи за секој бенчмарк посебно во секоја земја.

Погледнете ја анализата тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.