12 предлози за проширувањето на ЕУ од Западниот Балкан

Проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан стана приказна без крај, која сега се наоѓа на крстопат: дали да забрза и да ја засили ефективноста или да го загуби кредибилитетот и да стане беззначајна политика.

Целта на овој труд е да покаже дека проширувањето е возможно до крајот на 2025 за Србија и Црна Гора, а во блиска иднина и за остантите земји од ЗБ. Овој труд предлага акции за остварување на тие цели и е приспособен за регионалниот контекст.

Погледенте ја публикацијата тука.

Comments are closed.