Ефектите на процесот за стабилизација и асоцијација врз европската интеграција

Ефекти од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) и ЦЕФТА 2006 врз европската интеграција и регионалната соработка на западнобалканската шесторка: достигнувања и начини за напредување е истражување спроведено од Европското движење во Србија, во партнерство со Албанскиот институт за меѓународни студии, Институтот за европска политика – Скопје, Риинвест институт од Косово и Европското движење во Црна Гора.

Погледнете ја оваа публикација тука.

Comments are closed.