Следењето на РЈА во Западен Балкан – извештај за 2017/2018

Извештајот од следењето на Реформите во јавната администрација е резултат на истражувањето спроведувано во изминатите години од страна на мрежата „Think for Europe“, со цел спроведување на систематско следење на реформите од страна на гражанското општество на Западен Балкан. Оваа активност е мотивирана од потребата за зајакнување на домашниот притисок од гражанското оштество на долг рок, за да се обезбеди континуитет во реформите и по завршувањето на пристапните преговори за ЕУ.

Овој документ е составен од целосниот компаративен регионален извештај и извештаите за шесте земји.

Целосниот извештај може да го погледнете тука.

Comments are closed.