Квалитет на стратешка рамка за РЈА во земјите од ЗБ [инфографик] [АНГ]

Инфографик за споредба на квалитетот на стратешката рамка за реформи во јавната администрација во земјите од Западен Балкан

Инфографикот може да го погледнете на следниот линк.

Comments are closed.