Квалитет на стратешка рамка за РЈА во земјите од ЗБ [инфографик] [АНГ]

Инфографик за споредба на квалитетот на стратешката рамка за реформи во јавната администрација во земјите од Западен Балкан

Инфографикот може да го погледнете на следниот линк.
Post by Naum Naum

Comments are closed.