Анализа на Методологијата за оценување на судиите

Краток документ кој произлезе од дискусијата на фокус групата за методологијата за оценување на судиите организирана од Блупринт групата за реформа на правосудството.

Comments are closed.