Јулијана Караи - постара истражувачка

Јулијана Караи e магистер по европски студии на Универзитетот во Болоња и е член на Собранието на ЕПИ. Има работено во Секретаријатот за европски прашања во областа на политичките критериуми, поконкретно, демократија и владеење на правото, реформа на јавната администрација, децентрализација и борба против корупцијата, како и во Министерството за информатичко општество и администрација.

Јулијана има сертификат за ТЕМПУС обучувач за европски прашања од Колеџот на Европа во Бриж, Белгија. Има работено како истражувач во регионалниот ИПА проект „Зајакнување на системите за национален интегритет во Западен Балкан и Турција и следење на развојот на антикорупциските напори”, била раководител на ИПА проектот „Граѓанско учество за локална демократија“ и консултант во рамките на Проектот на УНДП „Развој на иновативни решенија за подобар пристап до локалните услуги“.

Последно од авторката

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk