М-р Ива Цоневска - проектна менаџерка и истражувачка

М-р Ива Цоневска работи како проектна менаџерка и истражувачка во Институтот за европска политика, во програмата за демократија и владеење на правото. Ива е во ЕПИ од 2015 година.

Во 2013 година, Ива дипломираше на правните студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ (Македонија), а две години подоцна магистрираше на насоката меѓународно право на истиот факултет. Во 2017 година, таа го положи правосудниот испит (Македонија). Ива е авторка на неколку публикации поврзани со Поглавјето 23, пристапување во ЕУ и правосудство.

Последно од авторката

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk