Ардита Вејсели - проектна асистентка

Ардита Вејсели е проектна асистентка во Институтот за европска политика. Дипломирала на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје по правни студии, а моментално е на магистерски студии по меѓународно право на истиот универзитет. Нејзината теза се фокусира на политиките на младите во Северна Македонија и нивно усогласување со европските стандарди. Таа има работено на разни проекти во ЕПИ во врска со младинското учество и правата на младите на западниот Балкан, како и на проекти поврзани со социјалните права и процесот на пристапување во ЕУ. Таа е одговорна за спроведување теренски истражувања на проекти за човекови права во Северна Македонија. Од ангажманот на ЕПИ во 2017 година, таа е активно вклучена во спроведувањето и организирањето на две Национални дебати според методот Deliberative Polling во Северна Македонија, каде и двете дебати беа организирани во соработка со универзитетот Стенфорд од САД. Ардита придонесе за повеќе проекти во рамките на програмата „Еразмус +“ во разни градови на ЕУ, а се осврнаа на теми како што се европската историја, помирувањето и регионалната соработка. Таа е дел од втората генерација на проектот „EUth – Youth advocating in the EU организиран од Civil Rights Defenders, каде што ќе спроведе истражување за правото на образование и младите сo попреченост, а со кое ќе пристапува во Европски парламент.

Последно од авторот

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk