‘Проекти’

Пристапување во ЕУ – следење и застапување: Дијалози за визија   Проектот има за цел да го зајакне дијалогот за клучни прашања со кои се соочува македонското општество, преку креирање политики основани на докази. Овој проект обезбедува додадена вредност на веќе спроведените британски проекти во Македонија како што се: RIA, PAR, Политичка рамка, Иницијатива за […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа ЕПИ, во својство на партнер учествува во имплементација на проектот  “Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа”.  Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на организациите […]

Демократија и владеење на правото: Примена на принципот на правична застапеност Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје започна со спроведувањето на проектот “Примена на принципот на правична застапеност” финансиран од проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество-Македонија. На проектот работат Ардита Абази Имери, Проектен координатор и Билјана Котевска, Истражувач […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Ревизија на успешност и евалуација на политики: на ист или паралелен пат? Држави опфатени со проектот: Србија, Македонија и Црна Гора Вклучени организации: 1. Центар за европски политики (ЦЕП),2. Институт за европска политика (ЕПИ) и 3. Институт Алтернатива (ИА) Проектен координатор: Милена Лазаревиќ (ЦЕП) Контакт: milena.lazarevic@europeanpolicy.org Веб страна: http://www.rrpp-westernbalkans.net Краток […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: (Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија Институтот за европска политика и Центарот за општествени истражувања Аналитика (БиХ) започнаа со имплементација на проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија”. […]

Пристапување во ЕУ – следење и застапување: Еврозум Во ноември 2013 година, Делегацијата на Европската Унија преку програмата Broadcasting Europe, додели грант за продукција на нов циклус на емисијата Еврозум, посветен на процесот на пристапување во ЕУ на Република. Проектот се спроведува од страна на Евровижн (како главен апликант), продуцент на емисии поврзани со ЕУ, […]

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз фондовите на ЕУ во земјите од Западен Балкан Во август 2013 година, ЕПИ во соработка со Фондацијата за демократија Вестминстер, започна со подготовка на Прирачник за парламентарна контрола врз користењето на фондовите на ИПА во земјите од Западен Балкан, учество на регионална конференција за претставување на Прирачникот […]

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на фондовите на ЕУ во РМ Овој истражувачки проект беше поддржан во рамки на Think and Link програмата на европскиот фонд за Балканот за 2012 година. Крајниот производ беше студија која опфати компаративна анализа спроведена во Македонија, Бугарија, Хрватска и во Словенија. Целите на истражувањето беше […]

Следење на ИПА: ИПАДАТА Во рамките на овој проект, беше креирана интернет-алатка за мониторирање на користењето на фондовите на ИПА во Република Македонија, вклучувајќи и механизми за визуализација на податоците. Проектот успеа да го подигне интересот на пошироката јавност и на другите заинтересирани страни во искористеноста на ИПА. Дата-базата нуди механизам за вклучување на заинтересираните […]

Демократија и владеење на правото: Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија – МАТРА Проектот МАТРА „Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија“ беше финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, и имплементиран од Институтот за европска политика во Скопје, во партнерство со Т.С.М. Асер Институтот од Хаг, Холандија. Во […]

3
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk