‘Ngjarje’

Feb 08, 2017

epiadmin

Ngjarje

0

Anetarët e Rrjetit 23 , së bashku me shfrytezuesit e granteve të programit “Rrjeti 23+“ , më 2 shkurt 2017 mbajtën takimin vjetorë në të cilin në detaje u analizua implementimi i planit strategjik dhe kodeksi I “Rrjetit 23“, pjesmarrja në monitorimin e “Rrjetit 23“ dhe zbatimi i bazes së të dhënave te MERC. Gjithashtu, […]

Dec 02, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup organizon dialog mbi politikat publike për zgjidhje të kontesteve alternative si pjesë e monitorimit të reformave të gjyqësorit, duke ndiekur Strategjinë e Europës Juglindore 2020. Në debatin do të marin pjesë shumë ekspertë. Ngjarja do të ndodhë të premten, 2 dhjetor 2016 në Shkup, në hotelin “Holidej In”, në ora 09:30. Kjo debatë është pjesë […]

Nov 29, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane organizoi tryezë të rrumbullakët për projektin “Kujdesi për kujdestarët: Analiza e politikave të kujdesit joformal në Maqedoni dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë”. Projekti i analizon politikat për kujdes afatgjat me fokus në personat që ofrojnë kujdes joformal në kushte shtëpiake për persona të moshuar, kronikisht të sëmurë dhe persona me pengesa. […]

Nov 29, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup në 28.11.2016 në hotelin “Holidej In” organizoi debat për politikat publike në lëminë e bashkëpunimit gjyqësor për qasje deri në informata, ekzekutim andejkufitar dhe procedura andejkufitare në falimentim. Debati u mbajt si pjesë e ndiekjes sistematike të reformave në lëminë e drejtësis nga Strategjia për Europën Juglindore 2020. Në ngjarjen […]

Nov 27, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane do të organizojë ngjarje nga projekti “Ndiekja e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë – JuDGMeNT” për ndiekjen  e reformave sipas Strategjisë për Europën Juglindore 2020. Në ngjarjen do të mbahet debatë për politikat publike për bashkëpunim gjyqësor jashtëkufitarë. Ngjarja do të mbahet në 28 nëntor 2016 (e hënë) në […]

Oct 10, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Në periudhën prej 5 deri në 7 tetor 2016, u organizua një seminar dedikuar luftës kundër korrupsionit në përputhje me dispozitat e kapitullit 23. Ky seminar mblodhi së bashku anëtarë të organizatave të shoqërisë civile që janë pjesë e rrjetit 23 apo janë shfrytezues te granteve te ndryshme ne kuadër të “Rjetit 23+”.  dhe direkt […]

Sep 28, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup në 28 shtator 2016, në hotelin “Belvi” – Shkup, organizoi punëtori në të cilën morën pjesë ekspertët të cilat janë të kyçur në projektin Ndjekja qeverisjes për ritje në lëminë e së drejtës nga Strategjia për JIE 2020 (JuDGMeNT). Punëtoria u mbajt me qëllim që të përputhet metodologjia […]

Sep 22, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Në periudhën 31 gusht- 2 shtator 2016, u organizua një seminar dedikuar të drejtave dhe lirive themelore te njeriut, bazuar në strukturën e kapitullit 23(согласно структурата на Поглавјето 23). Ky seminar tuboi në një vend, anëtarë të organizatave të shoqërisë civile që janë pjesë e “rrjetit 23“ apo janë shfrytezues te granteve te ndryshme ne […]

Sep 22, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Në 15 shtator 2016 (e enjte), u mbajt konferenca inicuese e projektit “Ndjekja e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë nga Strategjia për JIE 2020 (JuDGMeNT)”, i përkrahur finansiarisht nga Këshilli regjional për bashkëpunim. Qëllimi i kësaj konference ishte prezantimi i projektit publik dhe hapja e diskutimit fillestar për gjendjet të përfshira me Strategjinë për […]

Aug 05, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Si pjesë e prjektit “Dialogje për vizion” ishin mbajtur më shumë trajnime me qëllim të zmadhimit të kapacitetit të organizatave qytetare dhe hulumtuesve për krijim të politikave të themeluara në dëshmi. Në vazhdim i shpallim materialet nga trajnimet, me qëllim që të jenë të ofrueshëm për sa më shumë qytetarë, me shpresë se do të jenë të […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq