‘Lajme’

Jul 16, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Civica Mobilitas promovoi grantistët e ri institucional dhe akcionar. Ambasadorja e Zvicrës, shkëlqesia e saj Sibil Suter Tejada, u a shpërndau sertifikatat grantistëve. Ajo u rekomandoi që ata janë bërthama e programës për shkak se ata janë pjesëtarët kryesor që krijojnë dhe kontribuojnë për ndryshime në shoqëri. Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga […]

Jun 27, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Mbasnesër, më datën 29 qershor, në shtetin tonë për herë të parë do të mbahet Parada e Krenarisë – Skopje Pride. Data e përzgjedhur është njëkohësisht edhe pesëdhjetë vjetori i trazirave të Stonewall, New York, trazira që ishin pikënisja për lëvizjen dhe simbol i rebelimit dhe këmbënguljes në luftën për barazi dhe të drejta të [...]

Jun 06, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Këtë vit Raporti për të Drejtat Themelore reflekton në zhvillimin dhe ngecjet e mbrojtjes të të drejtave themelore në BE gjatë vitit të kaluar. Shumë njerëz në BE janë të rrezikuar nga rritja e jotolerancës dhe sulmet ndaj të drejtave themelore vazhdojnë të shkatërrojnë progresin e arritur deri tani. Si partner hulumtues nacional i Agjensionit [...]

May 30, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Fryma e Marrëveshjes së Prespës e përshkon pakon e përgjithshme të zgjerimit. Nga njëra anë, kjo është një njohje për vendimet e vështira politike dhe për përcaktimin e qartë të vendit tonë në rrugën drejt BE-së. Nga ana tjetër, kjo Marrëveshje është një mundësi që të jetësohet politika edhe ashtu e brishtë për kushtëzimin përmes [...]

Feb 22, 2019

epiadmin

Lajme

0

Hulumtimi “Përfitimet dhe sfidat ekonomike nga anëtarësimi në NATO”, punuar nga m-r. Ivana Vellkovska, është drejtuar kah vërtetimi i efekteve ekonomike nga anëtarësimi në NATO. Për atë qëllim, është përpunuar analizë krahasuese e Shqipërisë, Kroacisë, Malit të Zi, Bullgarisë, Romanisë dhe Maqedonisë, për vërtetimin e implikacioneve buxhetore, efektin mbi BPV dhe investimeve të huaja direkte, si dhe […]

Feb 01, 2019

epiadmin

Lajme

0

Hulumtuesja e EPI, Iva Conevska, në ngjarjen fillestare për IPA 2 shemën grantuese “Përforcimi i ndikimit të shoqërisë civile për reforma efektive në sektorin gjyqësor”, i finansuar nga Bashkimi Evropian, prezentoi qëllimet, rezultatet dhe aktivitetet e projektit “Bashkëpunimi Justitia: rifitimi i besimit të qytetarëve”, të cilin e implementon organizata jonë së bashku me Asociacionin për […]

Feb 01, 2019

epiadmin

Lajme

0

Nga Janari i vitit 2019, në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), nëpërmjet koordinatores hulumtuese Biljana Kotevska, merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“. Ky rrjet punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor […]

Jan 08, 2019

epiadmin

Lajme

0

Qëllimi kryesor i hulumtimit “Përfitimet dhe sfidat shumëdimenzionale nga aderimi në NATO”, punuar nga m-r. Timurlenk Çekoviq, është vërtetimi i përfitimeve politike dhe të sigurisë nga aderimi në NATO. Për atë qëllim, mes efekteve tjera, janë analizuar edhe përfitimet nga aderimi në aleancë ushtarake, marrëdhëniet e aleancës me Rusinë, si dhe analizohet edhe ndikimi i anëtarësimit në […]

Dec 28, 2018

epiadmin

Lajme

0

I respektuar kryetar i Kuvendit, të respektuar propozues të Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, me procedurë të shkurtuar, të respektuar deputetë, Ne, organizatat qytetare të nënshkruara më poshtë, kërkojmë që menjëherë ta tërhiqni nga rendi i ditës Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, me procedurë të shkurtuar, të dorëzuar nga deputetët […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq