Програми

Демократија и владеење на правото: Примена на принципот на правична застапеност

Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје започна со спроведувањето на проектот “Примена на принципот на правична застапеност” финансиран од проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество-Македонија. 
На проектот работат Ардита Абази Имери, Проектен координатор и Билјана Котевска, Истражувач од ЕПИ. 

Времетраењето на проектот е 12 месеци.