Детали за проект

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

Цел:

Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам како поттик за ЕУ реформи во земјите од регионот.

 • Тематски области:
 • ● Европска интеграција
 • ● Пристапување кон ЕУ
 • ● Ефикасност на одредниците 

 

 • Активности:
 • ● Развивање на методологија за оценување на ефикасноста на механизмот на одредници;
 • ● Анализа на извештаите на ЕК2016;
 • ● Национални студии и оценка на ефикасноста на одбраните одредници и изработување на регионална компаративна анализа;
 • ● Национални настани, регионален настан и средби со националните претставници одговорни за координација на процесот на интеграција во ЕУ;
 • ● Средби за застапување со претставници на избрани земји- членки на ЕУ како и со претставници на делегациите на ЕУ во секоја земја. 

 

 • Клучни целни јавности:
 • a) Во ЕУ:
 • Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување на Европската комисија; Министерства за надворешни работи во земјите членки на ЕУ. 
 • б) во Македонија:
 • Службеници во институциите задолжени за координација на процесот на интеграција во ЕУ; академците чија област на истражување е ЕУ проширувањето, грага́нски организации вклучени во процесот на ЕУ интеграција, како и пошироката јавност. 

 

 • Резултати:
 • ● Компаративен прегледна годишните извештаи на ЕК за 2016 година;
 • ● Развиена методологија за оценување на механизмот на одредници за ЕУ членство на земјите од Западен Балкан.
 • ● Студии за државите според избраните одредници;
 • ● Резиме на политики вклучувајќи и препораки за подобрување на механизмот на одредниците.