Нашиот тим

Team Member

Д-р Симонида Кацарска

Директорка на ЕПИ
Team Member

Д-р Ардита Абази Имери

Член на Управен одбор, Програмски координатор
Team Member

Д-р Малинка Ристевска Јорданова

Член на управен одбор
Team Member

М-р Александар Јованоски

Програмски координатор за демократија и владеење на правото
Team Member

Дејан Ристовски

Финансиски службеник
Team Member

Васка Ристовска

Административен службеник
Team Member

Ангел Мојсовски

Помлад истражувач
Team Member

М-р Ива Цоневска

Проектен асистент
Team Member

М-р Исмаил Камбери

Проектен асистент
Team Member

Дарко Малиновски

Лице за комуникации
Team Member

М-р Александра Ивановска

Истражувач