Новости

Повик до организациите од граѓанското општество за изразување интерес за зачленување во Националните работни групи за следење на реформата на јавната администрација

Повик до организациите од граѓанското општество за изразување интерес за зачленување во Националните работни групи за следење на реформата на јавната администрација