Новости

Тркалезна маса во рамки на проектот "Перцепции и ставови за примената на принципот на соодветна и правична застапеност"

Тркалезна маса во рамки на проектот "Перцепции и ставови за примената на принципот на соодветна и правична застапеност"

На  25 (среда) ноември 2015 година, во хотелот Солун во Скопје, се одржа тркалезна маса во рамки на проектот "Перцепции и ставови за примената на принципот на соодветна и правична застапеност во државната администрација“ финансиран од УСАИД  и имплеметиран од ФООМ

Целта на тркалезната маса беше официјалното презентирање на резултатите  од анкетата со 400 државни службеници, интервјуа со раководни службеници од централната и локалната власт и фокус група со преставници на синдикати, здруженија и стручно научната сфера . 

На тркалезна маса присуствуваа  претставници на институциите на централната и локалната власт,  Собранието, невладиниот сектор, преставници на стручно научната сфера и странските преставништва. 

Записникот и Резимето од дебатата се прикачени на оваа вест. 

 

  • Резиме Тркалезна Маса [.pdf 446KB]
  • Записник Тркалезна Маса [.pdf 735KB]