Новости

ЕПИ во Вин-Вин со Оливера Трајковска

ЕПИ во Вин-Вин со Оливера Трајковска

д-р Малинка Ристевска Јорданова, директор на ЕПИ, учествуваше во емисијата Вин-Вин со Оливера Трајковска. Д-р Ристевска Јорданова покрена неколку релевантни тези за тековниот статус на процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ, осврнувајќи се на случувањата во ЕУ, заклучоците од Советот на Министри на ЕУ и нивното значење за Македонија. 

 

целата емисија можете да ја проследите на: http://www.dailymotion.com/video/x18lwte_%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BD-19-12-2013_news?start=1137

Линк: http://www.dailymotion.com/video/x18lwte_%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BD-19-12-2013_news?start=1137