Новости

Промотивен настан „Решетe го спорот – Да, преку медијација” во Куманово

Промотивен настан „Решетe го спорот – Да, преку медијација” во Куманово

 

 

Една од главните цели на настанот беше Информирање и комуникација со јавноста,  каде меѓу друго се комуницираа 10 пораки кои јавноста недоволно ги знае:

Медијацијата е:

1 . ефикасна

2. исплатлива

 3.ги олеснува околностите

 4 .дискретна и доверлива

 5.нуди брзи решенија во безбедна средина

 6.ги намалува конфликтот, стресот и непријатностите

 7.овозможува меѓусебна почит на инволвираните

 8. ги  намалува можностите за трајно нарушени односи

 9. се одвива без формалности, истраги, изведување докази...

10. исходот е без победници: губитници  

Промотивниот настан го  реализираа претставници на Проектот, на Министерството за правда,  медијатори од Куманово, преставници на оптината Куманово, преставици на Основниот суд Куманово, прставници на народниот правобранител во Куманово и др. субјекти, во правец на промена на свеста и перцепцијата на граѓаните, за бенефитот кој се постигнува со медијацијата: брз, ефикасен и економичен пристап до правдата.