Новости

Европски ден на граѓанска правда

Европски ден на граѓанска правда

 

По повод 25 октомври - Европскиот ден на граѓанска правда Институтот за европска политика заедно со Комората на медијатори и Центарот за правни истражувања и анализи организираа промотивен настан за медијацијата. Настанот се одржа во центарот на главниот град каде што граѓаните имаа можност да разговараат со медијаторите и да се запознаат со медијациата како метод на алтернативно решавање на споровите и придобивките од ваквиот начин на решавање на споровите.