Новости

Коментари на измените на Законот за судски совет Законот за АСЈО

Коментари на измените на Законот за судски совет Законот за АСЈО

Институтот за европска политика (ЕПИ) и Институтот за човекови права (ИЧП) на 13 февруари 2018 година испратија коментари до Министерството за правда, во врска со предложените измени на Законот за Судски совет на РМ и Законот за Академија за судии и јавни обвинители.

Во прилог на овој текст се наоѓаат коментарите.

 

  • Коментари на измени на Закон за судски совет и Закон за АСЈО - ЕПИ и ИЧП [.pdf 721KB]