Новости

Успешно заврши првата дебатна анкета во Македонија!

Викендов успешно се организираше првата дебатна анкета во Македонија која се однесуваше на пристапувањето кон ЕУ. Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија. Учесниците имаа прилика и да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрансни мислења.

Организацијата на настанот ќе беше невозможна без помош од модераторите, волонтерите, говорниците, но не помалку важно, огромната помош од страна на професорот Џејмс Фишкин и д-р Алис Сиу од Центарот за делиберативна демократија на Универзитетот Стенфорд од САД.

Им се заблагодаруваме на сите, бидејќи без вашиот непроценлив труд, немаше да успееме настанот да го направиме дводневен дом на демократијата и дебатата.

Во прилог се наоѓаат материјалите со кои учесниците се информираа за областите на демократијата и економијата при вклучувањето кон ЕУ. Дополнително, прикачена е програмата со говорници, како и фотографии од настанот.

Ден 1: Демократија – Граѓаните дискутираат: како и зошто во ЕУ? ВИДЕО | ФОТОГРАФИИ
Ден 2: Економија – Граѓаните дискутираат: како и зошто во ЕУ? ВИДЕО | ФОТОГРАФИИ

Повеќе информации за настанот.

Со огромна почит,

Тимот на Институтот за европска политика - Скопје

----

Настанот е организиран како дел од проектот „Национална дебата за ЕУ“, финансиран од Цивика Мобилитас, со поддршка на Универзитетот Стенфорд од САД.

  • Материјали за информирање за демократија и економија - Национална дебата за ЕУ [.pdf 1303KB]
  • Агенда - Национална дебата за ЕУ (18-19 ноември 2017) [.pdf 460KB]