Новости

ЕПИ достави мислење за ИПА мастер-планот до СЕП

ЕПИ достави мислење за ИПА мастер-планот до СЕП

Институтот за европска политика достави свое мислење за ИПА мастер-планот до Секретаријатот за европски прашања. Во прилог се согледувањата, предлозите и конкретните мерки на ЕПИ во однос на реформите потребни од областа на ИПА.

 

  • Придонес на ЕПИ кон ИПА мастер-план [.pdf 568KB]