Новости

Преглед на имплементација на Итни реформски приоритети - мај 2017

Преглед на имплементација на Итни реформски приоритети - мај 2017

Групата на високи експерти предводени од Рајнхард Прибе повторно ќе ја посетат Македонија, при што ќе ги скенираат областите поврзани со владеењето на правото, надградувајќи го првичниот Извештај на Прибе.

Во пресрет на оваа посета, Институтот за европска политика во рамки на редовното следење на областите, изготви преглед на досегашната имплементација на Итните реформски приоритети.

Извештајот можете да го најдете на документите долу.

  • Статус на имплементација на Итни реформски приоритети - мај 2017 [.pdf 700KB]