Новости

65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

Институтот за европска политика - Скопје, заедно со Хелсиншкиот комитет во Македонија, денес во ЕУ Инфо центарот ги презентираа наодите од истражувањето на јавното мислење во однос на правосудството, борбата против корупцијата и темелните права.

Наодите од испитувањето покажуваат дека 50% од испитаниците сметаат дека судството во Република Македонија не ги исполнува стандардите за интеграција во Европската Унија. Во однос на работата на судството, 47% ја оценуваат како лоша

Како најголема пречка за спроведување на реформите, 31% од граѓаните го истакнуваат митото и корупцијата во судството.

Според испитувањето, дури 65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да учествуваат во реформите во судството.

Испитувањето на јавното мислење е спроведено од ГФК+ како дел од проектот Мрежа 23+, финансиран од Европската унија.

Целосниот извештај можете да го најдете на линкот подолу.

  • Истражување на јавното мислење - Поглавје 23_целосно [Мрежа23] [.pdf 3105KB]
  • Истражување на јавното мислење - Поглавје 23 - инфографик [Мрежа23] [.pdf 368KB]