Новости

Одржана втората работилница во рамки на проектот Дијалози за визија

Одржана втората работилница во рамки на проектот Дијалози за визија

Институтот за европска политика во рамки на својот проект Дијалози за визија кој е поддржан од страна на Британската амбасада во Скопје, ја организираше обуката на тема: Рамка за јавни политики, која ја спроведоа Zoe Collier и Graham Davey од Windmill Consulting од Лондон, Велика Британија. Целта на оваа работилница беше учесниците да се запознаат со процесот на креирање политики засновани на докази како и начинот на кој што невладините организации можат да влијаат во целиот тој процес. На работилницата учествуваа претставници од десетина невладини организации кои работат во различни области-добро владеење, права на жената, економски прашања, вклученост на младите. Работилницата се одржа од 17-20 септември во хотел Манастир во Берово.