Галерија на слики

Работилница „Поглавје 23 – Темелни права“

Во периодот 31 август – 2 септември 2016 година, се одржа работилница посветена на областа Темелни права согласно структурата на Поглавјето 23.

Датум:

22.09.2016

Галерии