Галерија на слики

Иницијална конференција - Следење на владеење за раст (JuDGMeNT)

Иницијална конференција на проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)“

Датум:

15.09.2016

Галерии