Галерија на слики

Завршна конференција од проектот „Мрежа 23“

Целта на конференцијата е официјално претставување на Мрежа 23, граѓански организации кои активно беа вклучени во следењето и евалуацијата на политиките кои произлегуваат од Поглавјето 23 – правосудство и темелни права за членство на земјата во ЕУ.

Датум:

09.07.2015

Галерии