Галерија на слики

Прва работилница во рамки на проектот „Дијалози за Визија“

Запознавање со македонските институции и методологијата за проценка на влијание на регулативата.

Датум:

10.07.2015

Галерии